Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

02 – timer, procedúry s parametrom

 

1. Skonštruujte si vlastnú časomieru, ktorá bude merať celé sekundy.

 

2. Pridajte k časomiere desatiny sekúnd.

 

3. Napíšte program, ktorý bude po kliknutí na tlačidlo kresliť 50 zmenšujúcich sa štvorcov s rovnakým stredom, ktorý sa vygeneruje náhodne. Farba každého štvorca tiež bude náhodná. Nechceme ale, aby sa vykreslili všetky naraz, ale aby sa vykresľovali postupne od najväčšieho po najmenší a medzi tým by sa počkalo napr. 100 milisekúnd.

 

4. Program bude v nejakých časových intervaloch, napr. 100 milisekúnd, prekresľovať nejaký text (napríklad „Toto je super program!“) dvomi rôznymi farbami, napr. červenou a modrou. Mal by vzniknúť efekt blikania.

 

5. Program každých 100 milisekúnd na náhodné pozície nakreslí malý farebný krúžok. Farba krúžkov sa zmení na náhodnú vždy po nakreslení 30 krúžkov.

 

6. Program bude simulovať fungovanie semaforu: najprv sa nakreslí červený kruh, ten sa napr. o 5 sekúnd prefarbí na žlto a o ďalšie 2 sekundy na zeleno, zelená farba vydrží napr. 8 sekúnd, opäť sa na 1 sekundu objaví žltá a celé sa to opakuje. Pri tejto úlohe použite iba jeden timer a riešte to podobne, ako sme riešili časomieru — použite premennú, ktorej hodnotu budete pri každom tiknutí timera navyšovať a podľa jej aktuálnej hodnoty niektoré kruhy vykreslíte a iné zas nie.

 

7. Zadefinujte procedúru Stvorcek, ktorá bude používať parameter Farba.

 

8. Zadefinujte procedúru Stvorec parametre X, Y a Strana – súradnice, kde sa daný štvorček vykreslí a dĺžka jeho strany.

 

9. Zadefinujte procedúru Kvet(X,Y:integer);, ktorá vykreslí jeden takýto kvet (na obrázku sú štyri takéto kvety) na náhodnej pozícii. Ďalšie tri kvety vykreslite pomocou tej istej procedúry na pozíciách závislých od pozície prvého kvetu (aby to bolo do takého kosoštvorca).kvet

 

Dve domáce úlohy, deadline málinko posunutý 9.2.2017 o 23:59

Vyriešte úlohy č. 5 a 6.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *