Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

10 – úvod do polí

Na úvod:

Pole deklarujeme takto:

pole: array [1..10] of Integer;

– pričom „pole“ je názov „premennej“ (štruktúry) typu array

– 1 .. 10 hovorí o rozsahu (toto pole bude mať 10 prvkov)

– Integer hovorí o tom, že do poľa budeme vkladať hodnoty typu Integer

 

S poľom potom pracujeme takto:

pole[1]:=5;

 

Alebo veľmi často vo for cykle:

for i:= 1 to 10 do 

  pole[i]:=i; //toto je len príklad

 

1. Napíšte jednoduchý program, ktorý poslúži na zápis siedmich náhodných hodnôt teploty do poľa. Hodnoty potom vypíšte do mema.

 

2. Vyrátajte priemernú teplotu z predchádzajúcej úlohy.

 

3. Prepíšte predchádzajúce dve úlohy použitím for-cyklov (hodnoty zapisované do poľa budú náhodné).

 

4. Nakreslite stĺpcový graf pre namerané hodnoty.

 

5. Vytvorte projekt, ktorý vytvorí 200-prvkové pole počtov obyvateľov nejakej obce (jeden prvok = jeden dom). Pole nejako náhodne zaplní náhodnými hodnotami, vykreslí do plochy (napr. ako štvorce s číslom počtom obyvateľov) do obdĺžnika 20×10 štvorcov, a na záver vypíše ich celkový počet.

 

6. Napíšte program, ktorý vygeneruje náhodné 100-prvkové pole tak, aby každý ďalší prvok bol buď rovný predchádzajúcemu alebo bol o trochu väčší. Takto sa vytvorí vzostupná postupnosť čísel. Z tejto postupnosti vykreslite graf.

 

7. V poli Vyska máme uložené výšky všetkých 15 žiakov v triede. Do poľa sme tieto výšky zadávali v poradí od najmenšieho po najväčšieho. Vtedy sme zistili, že najmenší meral 155 cm a každý ďalší v rade bol o 2 cm vyšší. Zaplňte celé pole a potom tieto výšky vypíšte.

 

8. Do poľa Vahy sme uložili odvážené hmotnosti detí, ktoré sme zistili na začiatku letného tábora. Po skončení tábora deti pribrali približne od 5% do 15%. Opravte toto pole.

 

9. V poli Platy sú uložené platy učiteľov. Chceme im náhodne zvýšiť plat buď o 5%, alebo o 10% alebo o 15%. Naprogramujte to.

 

10. Napíšte program, ktorý vytvorí a vypíše pole dvadsiatich mocníc čísla 2 (od prvej mocniny po dvadsiatu). Čiže vyrátate mocninu dvojky a zapíšete ju do poľa. Až ho celé zaplníte, potom ho jednoducho vypíšete.

 

Rada 1: mocninu môžete vyrátať pomocou funkcie POWER(číslo, na_ktorú). Čiže výsledkom POWER(3,2) je 9, lebo 3 na druhú je 9. Ale na to, aby ste ju mohli použiť, musíte v kóde v hornej časti s názvom uses dopísať „Math“. Teda budete tam mať napísané toto:

 

uses
Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, Math;

 

Lazarus automaticky ráta s tým, že výsledkom tejto funkcie bude reálne číslo, takže keď to budete chcieť vypisovať, používajte konverziu FloatToStr(), nie IntToStr().

 

Rada 2: Nemusíte používať funkciu POWER a všetko tam dopisovať, môžete si mocniny dvojky jednoducho postupne doratávať. Ak viete, že prvá mocnina dvojky je 2, druhá mocnina dvojky bude dvojnásobkom tej predchádzajúcej. A tak ďalej, a tak ďalej…

 

11. Vygenerujte 100 prvkové pole tak, že v poslednom prvku bude 1, v predchádzajúcom 2, pred ním 3, atď. až v prvom bude 100.

 

12. Napíšte program, ktorý pracuje s 365prvkovým poľom. V tomto sú zaznamenané výdavky za každý deň jedného roka (od 0 po 300€). Napíšte program, ktorý:

  • vygeneruje také pole
  • vykreslí čiarový graf s týmito hodnotami
  • vyráta priemerné výdavky na deň za tento rok
  • nakreslí čiaru inej farby, ktorá bude vo výške týchto priemerných výdavkov
  • vypíše nad túto čiaru hodnotu priemerného výdavku

Ukážku si stiahnite tu (stačí klikať do plochy). Ak vám to nepôjde, máte tu aspoň obrázok.365

 

Domáca úloha, deadline 21.5.2017 o 23:59

Úloha č. 7.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *