Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

03 – procedúry s parametrom

1. Zadefinujte procedúru Stvorcek, ktorá bude používať parameter Farba.

 

2. Zadefinujte procedúru Stvorec parametre X, Y a Strana – súradnice, kde sa daný štvorček vykreslí a dĺžka jeho strany.

 

3. Zadefinujte procedúru Kvet(X,Y:integer);, ktorá vykreslí jeden takýto kvet (na obrázku sú štyri takéto kvety) na náhodnej pozícii. Ďalšie tri kvety vykreslite pomocou tej istej procedúry na pozíciách závislých od pozície prvého kvetu (aby to bolo do takého kosoštvorca).kvet

 

4. Zadefinujte procedúru Kruh s takýmito parametrami: X, Y súradnice stredu, R polomer, Vypln je logická hodnota, ktorá keď je True, tak sa kružnica vyfarbí náhodnou farbou, inak bude kruh nevyplnený, teda bude to kružnica. Pomocou tejto procedúry nakreslite náhrdelník (rad kruhov), ktorých polomer bude náhodné číslo od 10 do 30 a každý druhý kruh nebude vyplnený farbou.

 

5. Procedúra Srafuj vyšrafuje obdĺžnik s náhodnými súradnicami X1, Y1, X2, Y2, piatym parametrom je šírka vodorovných čiar (hrúbka čiar). Šrafuje na striedačku dvomi náhodne zvolenými farbami.

 

7. Zadefinujte procedúru RadStvorcov (X,Y,N:Integer), ktorá nakreslí vedľa seba N štvorcov veľkosti 20, pričom prvý z nich začína na súradnici [X, Y]. Pomocou tejto procedúry zadefinujte procedúru Pyramida(N:Integer), ktorá nakreslí pyramídu výšky N poschodí.

 

Domáca úloha, deadline 26.2.2017 o 23:59

6. Napíšte procedúru s parametrami, ktorá pomocou hrubých čiar nakreslí domček. Ten je zložený z modrého štvorca so stranou Velkost a červeného rovnoramenného trojuholníka so základňou aj výškou dĺžky Velkost: Domcek(X,Y,Velkost:Integer);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *