Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

01 – procedúry, lokálne a globálne premenné

1. Napíšte program, ktorý bude obsahovať tri procedúry – vozikkoleso, doska.

Procedúra Vozik nakreslí na súradnice X, Y vozíček, ktorý je zložený z dvoch kolies (kruhov) a jednej dosky (obdĺžnika).

 

 

2. Teraz doplňte do predchádzajúceho programu vykreslenie ďalších dvoch vozíkov tak, aby sa nakreslili pod seba a zároveň posunuté vpravo. voziky

 

 

3. Program po zatlačení tlačidla nakreslí na náhodné pozície 30 farebných štvorčekov: 10 z nich bude červených, 10 modrých a 10 žltých. Zadefinujte a použite takéto 4 procedúry: Stvorcek, Cerveny, Modry a Zeleny.

 

4. Program do jedného riadku grafickej plochy nakreslí náhrdelník farebných štvorčekov, krúžkov a elíps. Ich farby budú náhodné a tiež sa podľa náhodného generátora rozhoduje, v akom poradí za sebou idú. Veľkosť štvorčekov a krúžkov je 10, veľkosť elipsy je 15×10. Zadefinujte a využite procedúry Stvorcek, Kruzok a Elipsa.

 

5. Napíšte program, ktorý pri kliknutí na tlačidlo nakreslí modrý štvorček na súradnici 10;100 (na tento si vytvorte procedúru). Pri každom ďalšom kliknutí najskôr zmaže plochu a vzápätí nakreslí tento štvorček posunutý o 5 bodov vpravo.

 

6. Vytvorte procedúru Strom, ktorá pomocou dvoch hrubých čiar nakreslí strom. Strom sa bude kresliť tak, že najprv sa od pozície (X, Y) nakreslí hrubý hnedý kmeň a potom ešte hrubším perom krátka zelená úsečka.

Pri prvom zatlačení tlačidla nakreslíme strom na pozície (50, 100). Každé ďalšie zatlačenie tlačidla nakreslí strom posunutý o 50 vpravo (zväčší sa X o 50). Ak by sa ale nasledovný strom do tohto radu nezmestil, lebo sme už na pravom okraji plochy, nastavíme sa na začiatok ďalšieho radu (Y zväčšíme o 90 a X na 50). strom

 

7. Napíšte program, ktorý pri kliknutí na tlačidlo nakreslí kruh náhodnou farbou so stredom v strede image-u a polomerom 200. Pri každom ďalšom kliknutí najskôr zmaže grafickú plochu, a potom nakreslí kruh inou farbou, so stredom v rovnakom bode a s polomerom o 10 menším.

 

8. Program už pri štarte (v procedúre FormCreate) vypíše v strede slovo Pascal. Vo formulári sú ešte 4 tlačidlá s textami: Vľavo, VpravoHore a Dole. Každé ich zatlačenie posunie tento text v príslušnom smere o 5. Napr. tlačidlo Hore zmenší Y o 5, zmaže obrazovku a slovo Pascal vypíše na tieto nové súradnice.

 

9. Napíšte program, ktorý každú sekundu vykreslí náhodne farebnú čiaru s hrúbkou 3, ktorá pôjde náhodným smerom a bude náhodne dlhá.

 

10. Napíšte program, ktorý rozhýbe modrý štvorček z predchádzajúceho seminára.

 

11. Napíšte program, ktorý rozhýbe výraz „IloveCOMPUTERS“ tak, že sa bude pohybovať zľava doprava, pričom v okamihu, keď sa „stratí“ z obrazovky, sa zjaví znova vľavo.

 

Domáce úlohy, každá za 3 body, deadline 29.1.2017 o 23:59

Zadanie č. 7 a 8.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *