Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 1 (2)

Domáce úlohy

 

Dokopy bude 15 domácich úloh, pričom z tých 15 musíte (mali by ste) odovzdať 13, ľubovoľné dve môžete vynechať. Odporúčam, samozrejme, riešiť všetky, keďže to budú úlohy náročnosťou podobné tým, aké máte na maturitách.

 

Za každú úlohu dostanete 0-3 body, spolu teda najviac 13×3 = 39 bodov za úlohy.

 

Za chýbajúce úlohy (do celkového počtu 13 úloh) jednoducho budete mať 0.

 

Úlohy odovzdávajte mailom na veronika.dropcova ( at ) gmail.com do deadline-u. Ak to nestihnete, odovzdať ich môžete ešte v priebehu ďalších 24 hodín, maximálny počet možných získaných bodov sa však zníži o 50%, teda na 1,5 bodu.

 

Programovanie v škole

 

V tomto polroku nás čaká viacero tém (procedúry s parametrami, znakové reťazce, udalosti a polia), preto budeme v škole mať 3krát „praktické písomky“, každú za 12 bodov.
Ak by sme to z akýchkoľvek dôvodov nestíhali, dva testy budú určite – prerátam vám potom body tak, aby za tie dva testy bol maximálny počet bodov 18+18 (teda rovnaký, ako v prípade troch testov – 12+12+12).

 

Spolu teda môžete získať 39 + 12 + 12 + 12 = 75 bodov.

 

Niekedy sa možno vyskytnú zložitejšie úlohy, ktoré ale budú za bonusové body.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) bude za úlohu udelených automaticky 0 bodov pre VŠETKÝCH AKTÉROV plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).
Stupnica na známky (v bodoch) je:
MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
67,5 1000 1
56,25 67,5 2
37,5 56,25 3
22,5 37,5 4
0 22,5 5