Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

05 – zaujímavé úlohy

1. Zapíšte funkciu tangens Tg, ktorá počíta túto goniometrickú funkciu podľa vzťahu:

tg x = sin x / cos x

Zabezpečte, aby funkcia nikdy nespadla (keď cos x je 0), ale vtedy vrátila nejakú špeciálnu hodnotu, napr. 1e100 alebo -1e100.

 

2. Napíšte funkciu Koren, ktorá pre tri reálne parametre vráti jeden z koreňov kvadratickej rovnice:

ax2+ bx + c = 0
Zabezpečte, aby sa nejako riešila aj situácia, keď rovnica nemá žiadne korene.

 

3. Napíšte funkciu PocetKorenov, ktorá pre tri reálne parametre vráti počet rôznych reálnych koreňov kvadratickej rovnice:

ax2+ bx + c = 0.

 

4. Napíšte reálnu funkciu E s jedným parametrom, ktorá vypočíta základ prirodzených logaritmov podľa tohto vzorca:

1

Parameter funkcie určuje počet členov tohto radu.

 

5. Napíšte funkciu, ktorá zistí, či je zadané slovo, resp. fráza (po odignorovaní medzier) palindróm.

 

6. Napíšte funkciu Nahrad s troma parametrami R1, R2, R3, ktorá vráti upravený reťazec R1. V tomto reťazci sa všetky výskyty reťazca R2 nahradia reťazcom R3.

 

7. Zapíšte logickú funkciu JeRastuca, ktorá o prvkoch poľa zistí, či tvoria rastúcu postupnosť.

 

8. Zapíšte funkciu SuRovnake, ktorá má dva parametre typu pole. Funkcia zistí, či sú obe polia rovnaké. Nezabudnite, že ak chcete používať pole ako parameter funkcie, musíte si najskôr vytvoriť nový dátový typ a parametre funkcie definovať pomocou neho.

 

9. Z anglickej abecedy vyberie hra 7 hlások a z nich hráč tvorí rôzne slová. Napíšte program, ktorý

  • vygeneruje 7 rôznych hlások

  • po zadaní poradových čísel dvoch hlások im zamení poradie

  • po kliknutí na ZAPIS vzniknuté slovo zapíše do súboru

  • po kliknutí na VYPIS vypíše všetky vytvorené slová

Domáca úloha, deadline 29.3.2017 (streda)

Úloha č. 5.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *