Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

02 – čítame čísla i znaky

Stiahnite si súbory.

1. Pani učiteľka si pripravila textový súbor, v ktorom si eviduje mená žiakov a ich známky za celý polrok. V každom riadku súboru 3a.txt je najprv meno žiaka ukončené znakom dvojbodka. Za tým v riadku nasledujú body z písomiek, ktoré sú navzájom oddelené číarkou. Úlohou programu bude do súboru 3apolrok.txt ku každému žiakovi napísať jeho priemerný počet bodov, aby to bolo naformátované takto:

Janko - 30.4
Miško - 27.7

 

2. V súbore obrazok.txt máme popísané príkazy na nakreslenie nejakého obrázka. V každom riadku je jeden z grafických príkazov. Riadok začína jedným z písmen m, l, k, o, ktoré označujú príkazy MoveTo, LineTo, Kruh a Obdĺžnik. Prvé dva príkazy majú 2 parametre, kruh má tri a obdĺžnik 4 parametre:

– m X,Y – označuje MoveTo(X, Y)
– l X,Y – označuje LineTo(X, Y)
– k X,Y,A – označuje Ellipse(X-A, Y-A, X+A, Y+A)
– o X,Y,A,B – označuje Rectangle(X, Y , X+A, Y+B)

Parametre sú od písmena príkazu oddelené medzerou a navzájom sú oddelené čiarkami. Nakreslite obrázok takto popísaný v súbore.

 

3. Zvieratká sa stretli vonku pri rybníku. Prázdniny si chceli všetci poriadne užiť a preto sa dohodli, že usporiadajú majstrovstvá v krasokorčuľovaní na rybníku. Rozdelili sa na 4 súťažiacich a 5 rozhodcov. Súťažiaci predviedli svoje jazdy a každý z nich dostal od každého rozhodcu číselnú známku. Známky sú zapísané v textovom súbore sutaziaci.txt.

 Vytvorte program, ktorý spočíta výsledné body súťažiaceho.
 Zistí najlepšiu známku súťažiaceho.
 Odpočíta najlepšiu známku z celkového súčtu bodov.
 Vypíše víťaza súťaže.

Príklad výstupu:

21: zabka

 

Stiahnite si súbory.

4. Napíšte program, ktorý vám pomôže nezabudnúť na narodeniny vašich blízkych a priateľov. V textovom súbore narodeniny.txt je zapísané meno, priezvisko a dátum narodenia. Napíšte program, ktorý
– číta z textového súboru meno, priezvisko a dátum narodenia
– po zadaní číslo mesiaca, vypíše mená všetkých ľudí, ktorí majú v tento mesiac
narodeniny
– vypíše aj o koľké narodeniny ide
– vypíše dátum narodeninového dňa.

 

5. V textovom súbore sms.txt je uložený priebeh hlasovania divákov reality show. V každom riadku je uložené práve jedno telefónne číslo, na ktoré prišla sms – ka. Diváci mohli hlasovať na čísla 6930 až 6939.

– Vytvorte program, ktorý zistí koľko hlasov dostal každý zo súťažiacich.
– Vypíše, ktorý súťažiaci dostal najviac hlasov.
– V textovom súbore vyradeni.txt je utriedený zoznam už vypadnutých hráčov reality show (obsahuje ich telefónne čísla). Načítajte ich.
– Upravte program tak, aby hlasy vyradených hráčov nebral do úvahy.

V týchto úlohách sa nevyžaduje použitie textových súborov, slúžia na zopakovanie si procedúr, keďže na budúcej hodine na učivo procedúr nadviažeme.

6. Sídliská v mestách sú vybudované z panelových domov.

– Vytvorte program, ktorý nakreslí sídlisko s ľubovoľným počtom náhodne umiestnených domov
– použite procedúru Panel, ktorá nakreslí šedý štvorec a v ňom menší modrý štvorec (okno)
– použite procedúru Panelak
– procedúra Panelak má dva parametre: počet panelov na jednom poschodí (šírka) a počet poschodí (výška)

 

7. Naprogramujte preteky dvoch rôznofarebných vozíkov na obrazovke zľava doprava.

– Napíšte program, ktorý nakreslí štartovaciu a cieľovú čiaru.
– V programe použite procedúru Vozik, ktorá nakreslí na súradnice X, Y vozíček zložený z dvoch kolies (kruhov) a jednej dosky (obdĺžnika).
– Po štarte sa každú sekundu plocha zmaže a nakreslia sa oba vozíky na nových súradniciach (posunú o rôznu náhodnú dĺžku vpred)
– Po prekročení pozície cieľa program vypíše, ktorý z vozíkov zvíťazil.

 

8. Napíšte program, ktorý prečíta súbor s pascalovským programom (súbor s príponou pas) a zistí, či má tento program dobrý počet výskytov rezervovaných slov begin a end.

 

Domáce úlohy, každá za 3 body, deadline 29.1.2017 o 23:59

Úlohy č. 3, 6, 7.

 

Bonus za 1,5 bodov, deadline 29.1.2017 o 23:59

Úloha č. 8.

 

 

One Response so far.

  1. Igor Belai píše:

    Manželka programátora vyšle svého chotě na nákup: „Kup dvě vejce a když budou mít párky, tak deset.“ Programátor vstoupí do obchodu: „Dobrý den, máte párky?“ „Ano.“ „Tak deset vajec.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *