Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 2 (2)

Hodnotenie

Na tomto predmete sa “nehráme” na percentá, ale na body. Na začiatku máte všetci 0 bodov, čo podľa stupnice uvedenej dole na tejto stránke znamená, že na začiatku máte všetci z tohto predmetu známku 5. 🙂 Pozitívna správa ale je, že sa môžete celý čas iba zlepšovať (tzn. ak dosiahnete dosť bodov na známku 3, horšiu už isto mať nebudete, a pod.).

Domáce úlohy – pozor, zmena!

 

Dokopy bude 13 domácich úloh, pričom z tých 13 musíte (mali by ste) odovzdať 11, ľubovoľné dve môžete vynechať. Odporúčam, samozrejme, riešiť všetky, keďže to budú úlohy náročnosťou podobné tým, aké máte na maturitách.

 

Za každú úlohu dostanete 0-4 body, spolu teda najviac 11×4 = 44 bodov za úlohy.

 

Za chýbajúce úlohy (do celkového počtu 11 úloh) budete mať 0 bodov.

 

Úlohy odovzdávajte mailom na veronika.dropcova ( at ) gmail.com do deadline-u. Ak to nestihnete, odovzdať ich môžete ešte v priebehu ďalších 24 hodín, maximálny počet možných získaných bodov sa však zníži o 50%, teda na 2 body.

 

Programovanie v škole

 

V tomto polroku nás čakajú dve veľké témy (textové súbory s číslami a znakmi a záznamy), preto budeme v škole mať 2krát „praktické písomky“, každú za 23 bodov. Na týchto testoch však očakávajte čokoľvek – ste tesne pred maturitami, musíme teda vaše vedomosti neustále „obnovovať“. 🙂

 

Spolu teda môžete získať 44 + 23 + 23 = 90 bodov.

 

Niekedy sa možno vyskytnú zložitejšie úlohy, ktoré ale budú za bonusové body.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) bude za úlohu udelených automaticky 0 bodov pre VŠETKÝCH AKTÉROV plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

 

Stupnica na známky je (v bodoch, nie percentách – nerátajte si, koľko máte percent, rátajte, koľko bodov ste získali, v princípe začínate všetci na nule, čiže všetci máte na začiatku známku 5):

 

Minimum bodov (uzavretý interval) Maximum bodov (otvorený interval) Známka
81

 

1000 1
67,5 81 2
45 67,5 3
27 45 4
0 27 5