Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

2. ročník EVL (2)

Druháci, vitajte na tejto stránke!

 

Milí druháci,
možno v tomto polroku budú aj nejaké domáce úlohy, skôr ale očakávajte prácu v škole – napíšeme si niekoľko (momentálne netuším koľko) testov z programovania – tomu sa totiž budeme venovať celý tento polrok.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) bude za úlohu udelených automaticky 0 bodov pre VŠETKÝCH AKTÉROV plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).