Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Informatika EVL

Informatike je v druhom a treťom ročníku na našej škole venovaná jedna hodina týždenne. Je to pomerne krátky čas, no na druhú stranu – ak ho poriadne využijeme, snáď sa mi podarí vám ukázať, aká je to informatika krásna (a že to skutočne nie je len o hrách a facebooku).

 

Na týchto stránkach si tak nájdete materiály a (podľa možností) aj iné zaujímavé informácie. Budem veľmi rada, ak mi – ak na niečo zaujímavé z oblasti informatiky narazíte – v publikovaní zaujímavých informácií pomôžete. 🙂

 

Odporúčam si dôsledne preštudovať hodnotenie z predmetu informatika (dostupné po výbere konkrétneho ročníka z horného menu) a príp. nejasnosti si odkonzulovať na hodine, alebo uverejniť komentár priamo na stránke.