Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

01 – Počítačové siete

Obsah prezentácie, ktorú máte dostupnú po prihlásení sa do svojho gmailového konta:

 

  • definícia počítačových sietí, ich súčastí
  • hardware počítačových sietí – uzly
  • hardware počítačových sietí – prepojovacie zariadenia
  • software počítačových sietí
  • delenie počítačových sietí podľa rozlohy
  • delenie počítačových sietí podľa fyzickej topológie

 

Určite si pozrite aj toto video 🙂 a skúste sa naozaj sústrediť. Niektoré momenty tam aj celkom pobavia.