Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

06 – sounds

Prezentácia s teóriou dostupná tu.

 

Na dnešnej hodine si vyskúšame niekoľko vecí v programe na editovanie a nahrávanie zvuku – Audacity.

 

1. Nahrajte si svoju audiovizitku, záznam pre váš digitálny odkazovač. Zo záznamu odstráňte nechcený šum. Prázdnu úvodnú a koncovú časť zmažte. Nahrávku exportujte do formátu wav.

 

Ako odstrániť šum?

 

Šum je tiež len obyčajný zvuk. Aby sme ho vedeli odstrániť, musíme ho najskôr v nahrávke lokalizovať. Označíme časť záznamu obsahujúcu len šum. V ponuke Efekty vyberieme Odstránenie šumu (alebo Zmenšenie šumu). V prvom kroku si Audacity zapamätá, čo pre nás predstavuje šum. Označíme celý záznam a cez rovnakú ponuku z neho šum odstránime.

 

Ako vyvolať dojem, že zvuk prechádza z jednej strany na druhú?

 

Ak zvuk postupne zosilňujeme (Efekty – Fadein) vyvoláme efekt pomalého približovania. Ak zvuk zoslabujeme (Efekty – Fade-out), vyvoláme opačný efekt. Ak tieto navzájom opačné efekty
aplikujeme po jednom na každý zo stereokanálov, vyvoláme dojem, že zdroj zvuku prechádza z jednej strany na druhú. Nahrávku si teda musíme najskôr rozdeliť na dva samostatné kanály (vľavo vedľa grafického záznamu nahrávky je „audio stopa“ a vedľa toho šípka – kliknúť na ňu a vybrať si z ponuky split stereo track). Potom na jeden z kanálov aplikujeme efekt fade in, na druhý fade-out a máme hotovo.

 

Z nahrávky urobíme ticho:

 

Ako sme si povedali na začiatku, zvuk je vlnenie. Ak sa stretnú viaceré takéto vlnenia súčasne, vzájomne sa zložia. Vznikne jedno výsledné vlnenie. Tento fakt môžeme veľmi úspešne využiť pri spracovaní zvuku. Ak sa zložia dva zvuky, ktorých vlny sú si navzájom inverzné, zvuky sa navzájom zrušia. Ak by sme zvukový záznam invertovali (ponuka Efekty – Invertovať, alebo Efekty – Obrátiť fázu) a prehrali ho súčasne s originálom, výsledkom bude ticho.

 

2.  Importujte si do stereostopy časť pesničky od skupiny Team Reklama na ticho uloženú v súbore reklama_na_ticho.wav. Stopu rozdeľte na dve samostatné stopy, ľavý a pravý kanál. Obidve nastavte na mono. V jednej stope invertujte záznam. Prehrajte si obidve stopy súčasne. Aký je výsledok? Ako ho vysvetlíte?

 

Pri spracovaní zvukov v samostatných stopách vieme vytvoriť výsledný zvuk, ktorý reálne nikdy neodznel. Do každej stopy môžeme nahrať konkrétny záznam zvuku a aplikovať naň niektorý z efektov. Ak zvuky prehráme súčasne, môžeme docieliť zaujímavé efekty. Časť záznamu môžeme nakopírovať niekoľkokrát za sebou a vytvoriť tak efekt opakujúcej sa udalosti.