Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

05 – vektorová grafika

Trošku teórie


  • na reprezentáciu obrázkov využíva základné geometrické tvary – body, čiary (úsečky), krivky, mnohouholníky
  • zakladá sa na použití vektorov (kriviek), ktoré vedú cez miesta zvané „kontrolné body“ alebo „uzly“
  • môže byť približovaná donekonečna bez toho, aby došlo k strate kvality, žiadne rozpixelovanie nehrozí

 

Vektorové formáty

 

  • the Gerber format
    • it is also widely used in other industries requiring high-precision 2D level images

 

 

Other 2D vector formats: Adobe Illustrator Artwork (*.ai), CorelDRAW (*.cdr), MathML

 

3D vector formats: .dgn, .dwf, .dxf, .fltOpenFlight


Praktická časť


Rad-radom si postupne skúšajte kresliť nasledujúce veci v Inkscape:

 

003_vozik 004_hviezda a kocka 005_panacik 007_strom 008_kartove_znaky

 

dep_3990505-Runner-Stick-Figure-Set couple-dancing-stick-figure-set-white-pixmac-vector-83582757 Eating Stick Figure Set

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *