Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

12 – čítame po znakoch

1. Napíšte program, ktorý upraví nejaký textový súbor tak, že všetky konce riadkov nahradí znakom @, pričom v každom riadku bude práve 30 znakov.

 

2. Deti sa hrali hru, ktoré z nich vymyslí najdlhšie slovo.

– Napíšte program, ktorý bude zapisovať do súboru najdlhsie.txt zadané slovo.

– Meno dieťaťa zapíše do súboru mena.txt.

– Nájde najdlhšie slovo.

– Vypíše meno víťaza.

 

3. Janko by chcel urobiť výskum o krstných menách vo svojej rodine. Chce zistiť frekvenciu výskytu mien Janko, Adam a Eva. Všetky krstné mená Jankových predkov sú zapísané v textovom súbore mena.txt. Napíšte pre neho program, ktorý bude

– čítať mená zo súboru

– zistí a vypíše meno, ktoré sa najviac krát opakuje (môžete sa spoľahnúť, že je to jedno z tých troch mien – Janko, Adam, Eva, nie iné)

– do nového textového súboru zapíše frekvencie výskytu týchto mien

– vypíše všetky ostatné mená (okrem mien Janko, Adam a Eva), ktoré sa nachádzajúce v rodine – skúste pri výpise dbať na to, aby ste nemali veľa zbytočných prázdnych riakov, či medzier.

 

Stiahnite si súbory.

4. Na personálnom oddelení je pripravený zoznam záujemcov o zamestnanie.
Zamestnávateľ má zásadu, že zamestnáva ľudí bez pohovoru.

 • Napíšte program, ktorý vypíše každé druhé meno zo zoznamu.
 • Od zadaného priezviska vypíše 5 ľudí zo zoznamu.
 • Načíta počet voľných pracovných miest.
 • Vypíše mená posledných ľudí zo zoznamu (podľa počtu voľných miest).

 

5. Prijatie študenta na školu závisí od výsledku testu, ktorý obsahuje 5 otázok náhodne vygenerovaných z 10 možných. Zostavte program, ktorý pripraví takýto test.

 • Načíta otázky z textového súboru (otázky sú očíslované).
 • Náhodne vyberie 5 otázok.
 • Otázky v teste nebude opakovať.
 • Vybrané otázky zapíše do súboru test.txt

 

6. Vytvorte program, ktorý bude kresliť noty (celé) na notovej osnove.

 • Najskôr nakreslí notovú osnovu.
 • Z jedného riadka textového súboru načíta postupnosť nôt (súbor obsahuje len noty c, d, e, f, g, a, h)
 • Noty zakreslí do osnovy.
 • Ak sa noty nezmestia na jednu osnovu, nakreslí ich nižšie na ďalšiu osnovu.

 

Domáca úloha, deadline 18.12.2016 o 23:59

Zadanie úlohy č. 3.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *