Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

05 – trénujeme dvojrozmerné polia

1. Napíšte program Číselné pexeso. Jedna strana kartičiek bude rovnaká (napr. červený štvorec), na druhej budú čísla 1 až 8 (vždy práve na dvoch kartičkách – ako to už pri pexese býva :-)). Program na začiatku vykreslí pexeso so zakrytými kartičkami (4×4). V programe budú 4 edit-y, do ktorých zadáme x-ovú a y-ovú súradnicu oboch kartičiek. Po kliknutí na tlačidlo program na sekundu zobrazí hodnoty kartičiek a potom ich opäť schová.

TIP: Nemusíte mať 4 edity na zadanie súradníc kartičiek, ktoré sa majú otočiť, môžete to riešiť pomocou klikania do plochy. Pozor ale, kartičky sa majú otočiť až vtedy, keď sú označené práve dve. Teda kliknem na prvú, kliknem na druhú, otočia sa na sekundu (zobrazia sa čísla) a potom sa otočia späť.

 

Domáca úloha, deadline 23.10.2016 o 23:59

Ako vidíte, úloha má niekoľko odrážok. Za niektorými z nich je v zátvorke uvedené „bonus“+ počet bodov, ktoré dostanete, ak to spravíte.

2. Napíšte program, ktorý vám umožní vytvoriť a zapísať do poľa hrací plán labyrintu podľa nasledujúcich pravidiel:

  • rozmery labyrintu budú 20×20 štvorčekov
  • v labyrinte budú tri rôzne objekty: stena (w), diamant (d), chodba (c)
  • prázdny labyrint = všetko sú chodby
  • okrem uvedených objektov bude v labyrinte samozrejme aj panáčik (p) (bonus: 0,5 bodov)
  • objekty sa budú do labyrintu pridávať kliknutím ľavého tlačidla do predpripravenej štvorčekovej siete, pričom jednotlivé objekty si vyberiete z ponuky napríklad radiobuttonov (vygooglite)
  • stlačením pravého tlačidla myši sa pridaný objekt vymaže (nahradí sa chodbou)
  • správny labyrint by mal mať práve jeden vstup a práve jeden výstup – doprogramujte kontrolu, či tieto dva otvory existujú) (bonus: 1 bod)
  • diamantov môže byť v labyrinte iba 15 (bonus: 1 bod)

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *