Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

01 – opakovanie programovania zo štvrtého ročníka

1. Naprogramujte hru „Hádaj, na čo myslím (počítač).

 

2. Naprogramujte program, ktorý bude simulovať veľký počet hodov dvomi kockami (napríklad 1000krát). Pri každom z takýchto „hodov“ zistí súčet čísiel, ktoré na kockách padli. V závere vykreslí graf, kde zobrazí početnosť jednotlivých súčtov, a zároveň vypíše (napr. do Mema) pravdepodobnosť, s akou jednotlivé súčty padajú. (Pozrite si obrázok.)

 

obrazok

 

3. Predstavte si, že máte mnnožinu 87 otázok, z ktorých si máte náhodne vytiahnuť práve 5. Napíšte program, ktorý bude toto náhodné ťahanie otázok riešiť za vás.

 

4. Predstavte si, že prebieha Superstar a vašou úlohou je spočítať SMS hlasy poslané jednotlivým súťažiacim (tých je 12). Celkovo bolo poslaných 10000 SMS, pričom v každej sa mohol dať jeden hlas jednému z 12 súťažiacich (tzn. vygenerujete 10000 náhodných čísel z rozsahu 1 až 12). Našou úlohou bude zistiť, ktorý zo súťažiacich dostal najmenej hlasov a teda vypadáva.

 

5. Využite pole Morse na prepis zadanej vety do zápisu pomocou Morseovej abecedy.

Morse: array [‘a’..’z’] of string =(‘.-‘, ‘-…’, ‘-.-.’, ‘-..’, ‘.’, ‘..-.’, ‘–.’, ‘….’, ‘..’,’.—‘, ‘-.-‘, ‘.-..’, ‘–‘, ‘-.’, ‘—‘, ‘.–.’, ‘–.-‘, ‘.-.’,’…’, ‘-‘, ‘..-‘, ‘…-‘, ‘.–‘, ‘-..-‘, ‘-.–‘, ‘–..’);

 

6. Doprogramujte program „šifra“ (stiahnite si tu) podľa zadania, ktoré je v ňom uvedené.

 

7. Naprogramujte hru „Počítač, hádaj na čo myslím!“. Na začiatku (napr. kliknutím na tlačidlo) počítač zobrazí prvé hádané číslo. Do editovacieho políčka budete vpisovať počítaču odpoveď – napr. „viac“, ak počítač tipol malé číslo. „menej“, ak tipol veľké číslo alebo „ok“, ak to „trafil“. Počítač bude podľa týchto odpovedí upravovať interval, z ktorých vyberá náhodné číslo.

 Domáca úloha, deadline 25.9.2016 o 23:59

Vyberte si jednu z úloh 4 alebo 5 a tú odovzdajte. Ak vyriešite obe, za tú druhú máte 1 bonusový bod.

Bonusová úloha za 2 body, deadline 25.9.2016 o 23:59

Úloha č. 7.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *