Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 2 (1)

Hodnotenie

V tomto polroku budeme programovať, programovať a programovať. Spolu vás čaká najmenej 15 aktivít, a to:

 • trinásť ohodnotených domácich úloh
  • každý týždeň, minimálne 15 úloh bude zadaných
  • do celkového skóre sa zaráta 13 úloh s najlepším hodnotením
  • odovzdanie do 24 hodín po deadline = maximálne 50% bodov, odovzdanie neskôr ako 24 hodín po deadline = 0 bodov
  • maximálny počet bodov: 13×3
 • dvakrát praktické skúšanie
  • z programovania
  • 1-2 praktické úlohy
  • 1-3 otázky týkajúce sa preberaného učiva
  • maximálny počet bodov: 2×18

Okrem toho môžete získať i extra body za bonusové domáce úlohy (maximálny počet bodov podľa ponuky).

Spolu teda môžete získať 39 + 18 + 18 = 75 bodov.

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) bude za úlohu udelených automaticky 0 bodov pre VŠETKÝCH AKTÉROV plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

 

 

Minimum bodov (uzavretý interval) Maximum bodov (otvorený interval) Známka
67,5 1000 1
56,25 67,5 2
37,5 56,25 3
22,5 37,5 4
0 22,5 5