Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

12 – Domáce úlohy

Posledné domáce úlohy v tomto polroku, deadline 15.1.2017 o 23:59

 

Môžete urobiť toľko úloh, koľko chcete, pamätajte však na to, že do hodnotenia sa vám ráta 13 najlepších. Takže ak máte odovzdaných 13 úloh a niektoré z nich máte napr. za 2,5 bodov, môžete si hodnotenie ešte kúsok prilepšiť, ak správne vyriešite niektorú z nasledujúcich úloh. Ak máte odovzdaných menej ako 13 úloh, rozhodne vám tieto riešiť odporúčam. 

 

1. Napíšte program, ktorý bude obsahovať tri procedúry – vozikkoleso, doska.

Procedúra Vozik nakreslí na súradnice X, Y vozíček, ktorý je zložený z dvoch kolies (kruhov) a jednej dosky (obdĺžnika) (čiže v procedúre vozik budete volať procedúry koleso a doska).

Po zavolaní procedúry vozik sa vykreslí vozík na náhodnej pozícii.

voziky

2. Program po zatlačení tlačidla nakreslí na náhodné pozície 30 farebných štvorčekov: 10 z nich bude červených, 10 modrých a 10 žltých. Zadefinujte a použite takéto 4 procedúry: Stvorcek, Cerveny, Modry a Zeleny. (Opäť – v procedúrach Cerveny, Modry a Zeleny využívajte volanie procedúry Stvorcek.)