Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

09 – vnorené cykly

1. Napíšte program, ktorý nakreslí 200 rôznofarebných štvorčekov tak, aby v každom z desiatich riadkov bolo práve 20 štvorčekov.

 

2. Upravte predchádzajúci program tak, aby štvorčeky v jednom rade boli nakreslené jednou farbou. (Skopírujte kód z predchádzajúcej úlohy do nového buttonu a ten upravujte.)

 

3. Ďalej upravte program tak, aby v prvom riadku bol 1 štvorček, v druhom riadku dva štvorčeky, v treťom tri, atď. (Skopírujte kód z predchádzajúcej úlohy do nového buttonu a ten upravujte.)

 

4. Teraz napíšte program, ktorý nakreslí toľko riadkov štvorčekov, koľko sa ich do zmestí na výšku image-u, pričom v každom riadku ich bude toľko, koľko sa ich zmestí na šírku image-u.

 

5. Napíšte program, ktorý nakreslí obrázok zložený z 10 riadkov zelených štvorčekov  (veľkosti 20×20) a žltých kružníc (s priemerom 20): v prvom riadku je jeden štvorček a za ním vedľa seba 9 kružnic, v druhom riadku sú dva štvorčeky a 8 kružníc, v treťom tri štvorčeky a 7 kružníc, atď.

 

 

 

 

 

8. Vypíšte do textovej plochy všetky také trojice čísel menších ako 100, ktoré sú stranami pravouhlého trojuholníka.

Dve domáce úlohy, každá za 3 body, deadline 4.12.2016 o 23:59

6. Vypíšte do grafickej plochy malú násobilku, t.j. tabuľku 10×10 čísel, pričom v j-tom riadku a i-tom stĺpci bude číslo i*j.

9. Napíšte program, ktorý v 15 riadkoch vykreslí červené a modré kruhy tak, že  v 1. riadku bude jeden kruh, v 2. riadku budú dva kruhy, atď. Zároveň sa bude pravidelne striedať červená a modrá farba (pozri obrázok).

Bez názvu

 

Bonus, deadline 4.12.2016 o 23:59

7. Vypíšte všetky prvočíselné dvojičky, ktoré sú menšie ako 1000. Prvočíselnými dvojičkami sú také čísla, ktorých rozdiel je 2, napr. 3 a 5, 5 a 7, 11 a 13, 17 a 19, 21 a 23, atd. (za 3 body)

10. Upravte predchádzajúci program tak, aby kreslil toto: (za 1 bod)

 

Bez názvu

 

11. Vypíšte všetky prvočíselné dvojičky, ktoré sú menšie ako 1000. Prvočíselnými dvojičkami sú také čísla, ktorých rozdiel je 2, napr. 3 a 5, 5 a 7, 11 a 13, 17 a 19, 21 a 23, atd.

 

 

2 komentáre so far.

  1. Igor Belai píše:

    Vsetci si robia zo mna srandu :(( A este k tomu nechapem, co preberame :(((

  2. Edko Hromkovic píše:

    Aj em lost.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *