Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

07 – opakujeme podmienky a cykly

1. Nakreslite 2000 krúžkov na náhodných pozíciách,

ktoré sú zafarbené podľa týchto pravidiel: hádžeme kockou, ak padne číslo 1 alebo 2, bude mať modrú farbu. Ak padne číslo 3, bude červenej farby a ak padne 4, 5 alebo 6, bude zelenej farby. S akou pravdepodobnosťou sú vykreslené krúžky v jednotlivých farbách? Ako by sme to upravili tak, aby bola pravdepodobnosť 89:10:1?

 

2. Napíšte program, ktorý pomocou Euklidovského algoritmu nájde najväčšieho spoločného deliteľa dvoch prirodzených čísel.

 

3. Napíšte program, ktorý zistí súčet deliteľov zadaného čísla (delitele od 1, ktoré sú menšie ako samotné číslo).

Tento súčet vypíše a ak sa súčet rovná samotnému číslu, vypíše „je to dokonalé číslo„. Môžete to potom otestovať na týchto dokonalých číslach: 6, 28, 496.

 

4. Napíšte program, ktorý načíta 3 dĺžky strán trojuholníka (tri celé čísla) a zistí, či by to mohol byť pravouhlý trojuholník.

Pozor – nespoliehajte sa na „tradičné“ označovanie strán a, b, c, kde je zvyčajne prepona, ale otestuje to pre všetky možné kombinácie (aj a je prepona alebo aj je prepona).

 

5. Napíšte program, ktorý najprv vygeneruje súradnice 2 bodov (vrcholy obdĺžnika – ľavý horný a pravý dolný), tak, že:

– obe súradnice prvého bodu budú z intervalu <30;80>

– obe súradnice druhého bodu budú z intervalu <120; 170>

– potom vygeneruje 1000 bodov (kružnice s polomerom 3 body) na náhodných pozíciách, ktoré ak sú vo vnútri obdĺžnika určeného tými dvomi náhodne vygenerovanými vrcholmi, tak budú červené, inak budú modré.

 

Domáca úloha, deadline 20.11.2016 o 23:59

6. Napíšte program, ktorý načíta 3 celé čísla (napr. 3 edity, ale môžete to skúsiť aj cez 1 edit) a vypíše aj najmenšie aj najväčšie z nich. Pozor na špeciálne prípady, keď zadám dve alebo tri rovnaké čísla!

(Toto je úloha, pri ktorej verím, že ju zvládne každý. Naozaj každý.)

 

Bonus za 2 body, deadline 20.11.2016 o 23:59

7. Napíšte program, ktorý vykreslí vedľa seba 64 štvorcov,

pričom pri každom ôsmom ich začne dávať do nového radu (vytvorí štvorcovú sieť 8×8). Zároveň ich zafarbí dvoma rôznymi farbami – podobne ako na šachovnici. (Nepoužívate vnorené cykly!)

 

Bonus za 1,5 bodov, deadline 20.11.2016 o 23:59

8. Napíšte program, ktorý vyhodí zo zadaného čísla všetky výskyty cifry 7,

napr. z 127377457 urobí číslo 12345. (Pozor, má to byť číslo 12345 – výsledok teda má byť uložený v nejakej premennej typu integer, nestačí len urobiť výpis cifier rôznych od 7!)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *