Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

05 – if (pokračovanie)

1. Napíšte program, ktorý bude reagovať pozitívne na dve mená.

Ak do Edit-u zadám svoje meno alebo meno kamaráta, program sa poteší. Inak vypíše „s Tebou sa nerozprávam“.

 

2. Napíšte program, ktorý nám poradí, čo si obliecť podľa toho, aká teplota je vonku.

Keďže nemáme zariadenie, ktoré by programu posielalo aktuálnu vonkajšiu teplotu, budeme ju zadávať do Edit-u. Program bude fungovať takto:

– ak zadáme teplotu menšiu ako 8 stupňov, poradí nám obliecť si kabát

– ak zadáme teplotu z rozsahu 8 – 18 stupňov, poradí nám obliecť si mikinu

– ak zadáme teplotu vyššiu ako 18 stupňov, poradí nám obliecť si tričko

Pozor! Teplota môže byť aj desatinné číslo!

 

3. Napíšte program, ktorý bude mať takýto výpis:

číslo 1 je nepárne

číslo 2 je párne

číslo 3 je nepárne

číslo 4 je párne

číslo 5 je nepárne

číslo 6 je párne

číslo 7 je nepárne

číslo 8 je párne

číslo 9 je nepárne

číslo 10 je párne

 

4. Napíšte program, ktorý nakreslí vedľa seba 15 štvorcov tak,

aby sa postupne striedala ich farba: modrá, červená, žltá.

stvorce

 

 

5. Napíšte program, ktorý zistí, či je číslo prvočíslo.

Číslo je prvočíslom vtedy, keď má práve dva celočíselné delitele – jednotku a seba samé.

 

6. Napíšte program, ktorý bude simulovať hádzanie troma kockami.

Najprv vygeneruje a vypíše 3 náhodné čísla z intervalu <1;6>. Ak sú všetky tri rovnaké, tak vypíše správu BINGO, ak sú rovnaké len nejaké dve čísla, tak vypíše správu SUPER. Ak sú všetky tri čísla rôzne, vypíše správu ŠKODA.

 

Domáca úloha, deadline 6.11.2016 o 23:59

7. Napíš program, ktorý vypočíta hodnotu BMI

a vypíše ju na obrazovku spolu so slovným popisom. Teda v programe budú dva Edity, do jedného zadáme hmotnosť v kg a do druhého výšku v cm.

 

Napríklad ak zadáme váhu 60 a výšku 165, program vypíše „Hodnota BMI je 22. Máte akurát hmotnosť.“

 

Tabuľku hodnôt pre BMI si vygoogli. 😉

 

Tip: premenná, do ktorej si uložíte výsledok BMI, nemôže byť typu Integer, pretože to môže byť i desatinné číslo. Podobne uvažujte i pri premennej, do ktorej zapíšete hmotnosť (niekto môže vážiť 60,5kg).

 

BONUS za 3 body, deadline 6.11.2016 o 23:59

8. Nájdi prvočíselný rozklad nejakého zadaného čísla.

Aby sme vypísali všetky prvočíselné delitele nejakého zadaného čísla (iba také delitele, ktoré sú prvočísla), tak postupne budeme skúšať deliť všetkými číslami od 2 po samotné číslo. Ak nájdeme nejakého deliteľa, vypíšeme ho, dané číslo týmto deliteľom vydelíme a pokračujeme v hľadaní ďalšieho deliteľa – číslo môže byť deliteľné tým istým deliteľom aj viackrát, napríklad číslo 360 má prvočíselné delitele 2, 2, 2, 3, 3, 5.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *