Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

03 – opakujeme cyklus while

1. Pomocou while cyklu zistíte, koľkokrát je dané číslo (načítané z edit1) deliteľné dvomi. Napríklad číslo 128 je dvojkou deliteľné 7-krát, číslo 45 je deliteľné dvojkou 0-krát, číslo 10 je deliteľné dvojkou 1-krát.

 

2. Napíšte program, ktorý do image-u vypíše mocniny čísel 1, 2, 3,…, ale iba také, ktoré sú menšie ako 200. (Pozri obrázok.) Využite pri tom while cyklus.

 

ukazka

 

 

3. Napíšte program, ktorý zistí počet cifier čísla N (načítaného z editu).

 

4. Napíšte program, ktorý vypočíta faktoriál čísla N.

 

Domáca úloha, deadline 9.10.2016 o 23:59

Napíšte program, ktorý zistí ciferný súčet čísla N.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *