Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

02 – cyklus s podmienkou (while)

Na tomto seminári sa budeme venovať cyklu s podmienkou, alebo tiež „while – cyklu“.

 

Už poznáme for cyklus, ten je skvelý vtedy, keď vieme, koľko krát potrebujeme niečo zopakovať (presné číslo, napr. 5x nakresli štvorec).

 

Cyklus while je ideálny vtedy, keď presne nevieme aký bude počet opakovaní. Typický príklad je nasledujúca úloha:

 

1. Na koľajniciach stoja vagóny. Sú zoradené vedľa seba s tým, že medzi dvoma
vagónmi je malá medzera. Vytvorte program, ktorý nakreslí práve toľko vagónov,
koľko sa ich zmestí na šírku grafickej plochy. Posledný vagón nesmie z plochy
vytŕčať. Každý vagónik je široký 40 bodov a vysoký 20 bodov. Medzi vagónmi je
medzera 10 bodov.

 

2. Nakreslite sústredné kružnice tak, že najväčšia má polomer R = 120. Druhá ma polomer o 5 menší, tretia o 10 menší od druhej, štvrtá o 15 menší od tretej, atď. Kružnice sa prestanú kresliť, ak by mali mať záporný polomer.

 

3. Nakreslite úsečky vedľa seba tak, aby vzdialenosť medzi nimi bolo 20px a ich výška sa postupne zvyšovala o 30 (teda ak bude mať prvá úsečka výšku 10, tá ďalšia by mala mať 40, ďalšia 70, atď.). Zabezpečte, aby sa nakreslilo práve toľko úsečiek, koľko sa ich zmestí na šírku grafickej plochy. Pri riešení tejto úlohy použite cyklus while. Pozrite si obrázok nižšie.

zadanie

 

4. Napíšte program, ktorý bude kresliť rad zväčšujúcich sa štvorcov tak, aby posledný nevytŕčal z obrazovky. Prvý štvorec bude mať veľkosť 10, ďalší 15, potom 20, atď. Ich spodná strana bude v rovnakej výške.

 

5. Napíšte program, ktorý pomocou while cyklu zistí, akou najvyššou mocninou dvojky je deliteľné číslo, ktoré ste zadali do edit-u.

 

Domáca úloha, spolu za 3 body, deadline 2.10.2016 o 23:59

6. (1,5 bodov) Napíšte program, ktorý bude kresliť úsečky horizontálne a to tak, že vertikálna vzdialenosť medzi dvoma úsečkami sa bude postupne zdvojnásobovať (najskôr to bude 2, potom 4, potom 8, potom 16, atď.) a dĺžka úsečiek bude narastať o 20. (Mrknite na obrázok.)

 

Bez názvu

 

 

7. (1,5 bodov) Napíšte program, ktorý nakreslí schody (šírka schodu = 20, výška schodu = 20). Schody sa prestanú kresliť vtedy, až by mali byť vyššie ako je výška image-u.

 

schody

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *