Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Semináre z informatiky

Odporúčam všetkým, aby si semináre z informatiky vyberali preto, že ich to baví, nie pre to, že si už nemajú čo iné vybrať. Dôvod? Na týchto seminároch sa maká. Každý týždeň dostávate úlohu, ktorú musíte riešiť, na hodinách vyžadujem aktívnu účasť.

 

Každopádne platí: každý môže študovať informatiku, no na to, aby v nej bol dobrý, musí do nej investovať nejaký čas. Niekomu postačí hodina týždenne, iný bude potrebovať šesť hodín. Ale – každý na to má. FAKT. Len treba chcieť. 🙂

 

Spolu máme tri semináre:

 

– SEN 1: vyučuje sa vo štvrtom ročníku. Jeho cieľom je vás riadne vtiahnuť do programovania, naučiť vás používať konštrukcie a základné dátové štruktúry, či porozumieť nejakým jednoduchším algoritmom. Témy sa pohybujú od podmienok, cyklov s podmienkami, cez procedúry a časovač, až po prácu s reťazcami, pričom tento seminár vrcholí v porozumení práci s poliami.

 

– SEN 2: vyučuje sa v piatom ročníku. Jeho cieľom je rozšíriť vaše vedomosti v programovaní, no hlavne trénovať vaše zručnosti v tejto oblasti. Venujeme sa dvojrozmerným poliam, práci s textovými súbormi, no trošku aj funkciám a recordom.

 

– SEN 3: vyučuje sa v piatom ročníku. Jeho cieľom je jednak zopakovať si teoretické vedomosti, ktoré ste získavali počas prvých 3 rokov na predmete Informatika, ale zároveň získať i nové (napríklad v oblasti tvorby webových stránok).