Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

09 – obsah, okraje

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 15 odsekov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu.
 2. Dokument si uložte do svojho priečinka.
 3. Pridajte do textu na 5 rôznych miest do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 4. Vytvorte si nový štýl „kapitola“, ktorý použijete na všetkých 5 názvov Kapitola. Tomuto štýlu nastavte iba dve veci:
  • nech zdedí nastavenia štýlu „Nadpis 1“
  • pridajte číslovanie typu 1., 2., …
 5. Vložte na začiatok dokumentu prázdnu stranu (nie entermi).
 6. Na tú úvodnú stranu vložte automaticky generovaný obsah.
  • ak nie je nastavené, tak zmeňte názov na „Obsah“
  • v obsahu sa majú vyskytovať názvy kapitol, na ktoré bol aplikovaný štýl „Kapitola“
  • zabezpečte, aby sa jednotlivé kapitoly v obsahu zobrazovali takto: „1. Kapitola“, „2. Kapitola“.
 7. Skúste si do textu vložiť ďalšiu kapitolu, na ktorú aplikujete rovnaký štýl. Na to, aby sa táto nová kapitola objavila v obsahu, ho potrebujete updatovať.
 8. Skúste umiestniť obsah do dvoch stĺpcov.
 9. Upravte nastavenia strany cez Design, a tiež Page Layout, resp. vo Writeri Formát -> Strana. Skúste si, čo všetko sa tam dá nastaviť. Vedeli by ste nastaviť farbu pozadia stránky tak, aby bola zafarbená celá strana?