Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

08 – čísla strán, stĺpce

Video pre tých, ktorí pracujú vo worde:

 

Video pre tých, ktorí pracujú vo Writeri:

Najskôr si zopakujeme niečo z minulého týždňa:

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 10 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu (Word alebo Writer).
 2. Dokument si uložte do svojho priečinka.
 3. Označte celý text a aplikujte naň štýl „normálny“.
 4. Pridajte do textu na 3 rôzne miesta do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 5. Vytvorte si vlastný štýl na kapitoly, pričom nastavte aspoň 5 vlastností (vyberte si z nasledujúcich):
  • podfarbenie
  • orámovanie, vzdialenosť textu od obsahu
  • veľkosť, typ písma
  • nejaké efekty pre písmo
  • odsadenie a rozostupy
  • číslovanie
 6. Pridajte do dokumentu čísla strán – nech sú umiestnené v pätičke v strede.

A teraz novinky:

 1. Vložte na začiatok dokumentu prázdnu stranu (nie entermi!).
 2. Na prvú stranu napíšte text: Lorem ipsum, pokus druhý. Na tento text si potom vytvorte vlastný štýl s nasledujúcimi vlastnosťami:
  • zarovnanie bude uprostred
  • veľkosť textu 32pt, tučné
  • pred odsek vložte rozostup 10cm
 3. Číslovanie strán sa na úplne prvej – titulnej – strane nemá objavovať, číslo zobrazené na druhom liste bude 2.
 4. Skúste teraz upraviť číslovanie strán, aby číslo zobrazené na druhom liste bolo 1.
 5. Upravte štýl použitý na jednotlivé odseky tak, aby bol zarovnaný do bloku.
 6. Upravte rozmiestnenie textu od druhého listu tak, aby boli jednotlivé odseky zarovnané do dvoch stĺpcov. Pridajte medzi stĺpce oddeľujúcu čiaru. Zabezpečte, aby text v jednotlivých stĺpcoch nebol na sebe nalepený.