Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

05 – hodnotená aktivita

Venujte svojich 45 minút tejto hodiny prekresleniu obrázka, ktorý ste si vybrali v priebehu minulého týždňa a ktorý som vám schválila.

 

Je možné, že vás počas hodiny k niečomu vyzvem, nevypínajte si teda zvuk. Ak nebudete na moju výzvu reagovať, budem tomu rozumieť tak, že tam nie ste a teda hodnotenú aktivitu nevykonávate (v jednoduchosti – 0 bodov).

 

Svoju prácu odovzdáte:

  • mailom na veronika.dropcova@gmail.com
  • predmet, text nemusí byť žiadny
  • do prílohy vložte skomprimovaný súbor (zip), v ktorom budú tri súbory: predloha (akýkoľvek formát), vaša práca (formát SVG) a vaša práca (formát PNG)