Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Prváci (2.polrok)

Milí prváci!

V tomto polroku vás čakajú tri hlavné témy – najskôr vektorová grafika, potom práca s textovým editorom a na záver prezentácie (prosím ale, nepredstavujte si to ako tvorbu prezentácií v Microsoft PowerPointe 😉 ); a jedna malá, no nemenej dôležitá téma – netiketa. Materiály k tomuto učivu budete nachádzať tuto na linterfope.

Čakajú vás tri aktivity:

 • projekt
  • z vektorovej grafiky
  • termín: koniec februára – začiatok marca
  • maximálny počet bodov: 20
 • test
  • z práce s textovým editorom
  • termín: apríl
  • maximálny počet bodov: 20
 • prezentácia
  • termín: máj-jún
  • maximálny počet bodov: 15

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať. 

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.

Celkovo môžete za polrok získať 20 + 20  + 15 = 55 bodov.

Stupnica v bodoch (nie v percentách!):

MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
46,75 1000 1
38,5 46,75 2
27,5 38,5 3
16,5 27,5 4
0 16,5 5