Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

3. ročník GMET (1)

Záverečný dotazník

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCN8yQppMkkllnywHl2yCHgcZYRLJG46H3a99NZtf-HL1e2A/viewform

 

Hodnotenie

V tomto polroku sa budeme venovať dvom tematickým celkom. V prvom z nich preberieme základnú teóriu k počítačovým sieťam a k internetu, a v tom druhom budeme programovať. Spolu vás čaká 6 aktivít:

 • Dvakrát práca na wiki v tímoch
  • bude súvisieť s počítačovými sieťami a internetom
  • termín: september a začiatok októbra
  • maximálny počet bodov: 2×10
 •  Test
  • súvisieť bude s počítačovými sieťami a internetom
  • termín: polovica októbra
  • maximálny počet bodov: 20
 • Dve domáce úlohy
  • z programovania
  • termín: november a december
  • maximálny počet bodov: 2×5
 • Praktické skúšanie
  • z programovania
  • termín: december alebo január
  • maximálny počet bodov: 30

Okrem toho môžete získať aj bonusové body:

 • práca na wiki
  • maximálne 4 bonusové body
 • bonusové úlohy z programovania
  • neobmedzené množstvo (podľa ponuky)

V prípade, že nebudete na hodine, z ktorej bude domáca úloha, váš deadline sa posúva o týždeň.

 

Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať. 

Celkovo môžete za polrok získať 2 x 10 + 20 + 2 x 5 +30 = 80 bodov.

Stupnica v bodoch (nie v percentách!):

MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
68 1000 1
56 68 2
40 56 3
24 40 4
0 24 5

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.