Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Chránené heslom: 11 – ďalšie úlohy s for cyklom