Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

12 – polia, políčka

1. Napíšte program, ktorý do poľa zapíše Fibonacciho postupnosť čísel po číslo, ktoré je menšie 10 000.

 

2. Naprogramujte žrebovanie v hre LOTO. V nej sa žrebuje 6 náhodných čísel zo 49 (od 1 po 49). Každé číslo ale môže byť vyžrebované iba raz. Vyžrebované čísla potom vypíšte do mema.

3. Ďalej si predstavte, že máte mnnožinu 87 otázok, z ktorých si máte náhodne vytiahnuť práve 5. Napíšte program, ktorý bude toto náhodné ťahanie otázok riešiť za vás.

 

Domáca úloha, deadline 11.6.2017 o 23:59

4. V poli Dom máme priradené počty obyvateľov v jednotlivých domoch obce. Nájdite trojicu susediacich domov, ktoré majú spolu najväčší súčet obyvateľov.

 

Pozn.: pole Dom musí mať minimálny rozsah 10. Naplňte si ho ako chcete (buď náhodne alebo pri deklarácii).

 

5. Pre veľký úspech ešte raz generovanie náhodných čísel z nejakého rozsahu: vygenerujte 8 náhodných rôznych čísel z rozsahu 10-55.

 

6. Napíšte program, ktorý pracuje s 365prvkovým poľom. V tomto sú zaznamenané výdavky za každý deň jedného roka (od 0 po 300€). Napíšte program, ktorý:

  • vygeneruje také pole
  • vykreslí čiarový graf s týmito hodnotami
  • vyráta priemerné výdavky na deň za tento rok
  • nakreslí čiaru inej farby, ktorá bude vo výške týchto priemerných výdavkov
  • vypíše nad túto čiaru hodnotu priemerného výdavku

Ukážku si stiahnite tu (stačí klikať do plochy). Ak vám to nepôjde stiahnuť, máte tu aspoň obrázok.365

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *