Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

09 – string 3

1. Program číta zo vstupného riadka dvojice čísel oddelené medzerou. Tieto čísla reprezentujú súradnice bodov v grafickej ploche. Program takto definované body spája úsečkami.

 

2. Doprogramujte program „šifra“ (stiahnite si tu) podľa zadania, ktoré je v ňom uvedené.

 

3.  Program postupne všetky čísla od 2 do 100 rozloží na prvočísla a vypíše ich do riadkov textovej plochy v takomto tvare:
20=2*2*5
21=3*7
22=2*11
23=23

Domáca úloha, deadline večer pred termínom písania testu

4. Napíšte program, ktorý bude mať na vstupe nejakú vetu (teda do editu zadáte nejakú vetu) a po kliknutí na tlačidlo nahradí každý výskyt slabiky „to“ slabikou „xxx“.

 

Teda napríklad vetu: „toto je pekny retazec s to a tamtoto“

 

opraví na: „xxxxxx je pekny retazec s xxx a tamxxxxxx„.

 

Odporúčam vám testovať to na tejto mojej ukážkovej vete.

 

HINT: ak vám to nepôjde s for-cyklom, napíšte to s while cyklom.

Bonus za 2 body, deadline večer pred termínom písania testu

5. Na vstupe (v meme) máme popísané príkazy na nakreslenie nejakého obrázka. V každom riadku je jeden z grafických príkazov. Riadok začína jedným z písmen m, l, k, o, ktoré označujú príkazy MoveTo, LineTo, Kruh a Obdĺžnik. Prvé dva príkazy majú 2 parametre, kruh má tri a obdĺžnik 4 parametre:

– m X,Y – označuje MoveTo(X, Y)
– l X,Y – označuje LineTo(X, Y)
– k X,Y,A – označuje Ellipse(X-A, Y-A, X+A, Y+A)
– o X,Y,A,B – označuje Rectangle(X, Y , X+A, Y+B)

Parametre sú od písmena príkazu oddelené medzerou, parametre sú navzájom oddelené čiarkami. Nakreslite obrázok takto popísaný v meme.

Celý vstup z mema vieme do nejakej stringovej premennej načítať pomocou funkcie memo1.lines.GetText.

Koniec riadku je reprezentovaný dvojznakom #13#10.

Ako testovací vstup si môžete vložiť napr. 

k 100,100,80
o 10,180,200,50
m 30,30
l 100,280
l 170,30
k 100,160,50

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *