Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

03 – Funkcie

1. Napíšte program, ktorý bude používať funkciu mocnina(x:integer):integer; na to, aby vypočítal súčet druhých mocnín čísel od 1 do 10.

 

2. Napíšte program, ktorý bude mať implementované funkcie na výpočet funkcií

f(x) = x2+ 3x – 2
g(x) = 2x2– 5x + 3

 

V nasledujúcich úlohách môžete výpis umiestňovať buď do Mema alebo do textového súboru.

3. Napíšte program, ktorý bude používať funkciu na výpočet ciferného súčtu 4-ciferného čísla. Potom použite túto funkciu na zistenie, ktoré z dvoch 4-ciferných čísel zadaných v dvoch editoch má väčší ciferný súčet.

 

4. Napíšte program, ktorý bude používať funkciu na výpočet súčtu čísel od 1 po N.

 

5. Napíšte program, ktorý vypočíta faktoriál čísla N. Potom ju použite na vyriešenie tohto zadania: „Koľko existuje takých spôsobov, ktorými môžeme spomedzi „n“ objektov vybrať „k“ takých objektov, pre ktoré platí, že „k n“ pričom nezáleží na poradí vyberania?“ Teda napríklad: koľko rôznych dvojíc môžeme vybrať zo skupiny 15 ľudí?

 

6. Napíšte funkciu, ktorá nájde maximum (minimum) z dvoch zadaných čísel. Túto funkciu potom môžete využívať pri hľadaní maxima (minima) v iných úlohách.

 

7. Napíšte funkciu, ktorá nájde minimum z troch zadaných čísel.

 

8. Napíšte funkciu, ktorá nájde počet deliteľov čísla N. Potom použite túto funkciu na nájdenie prvočísel z rozsahu 1 až 1000.

 

9. Napíšte funkciu, ktorá zistí súčet deliteľov čísla N. Potom použite túto funkciu na nájdenie dokonalých čísel z rozsahu 1 až 1000.

 

10. Napíšte funkciu na nájdenie najväčšieho spoločného deliteľa pomocou Euklidovho algoritmu.

 

Domáca úloha, deadline 5.2.2017 o 23:59

Vyriešte úlohu číslo 8.

 

Bonus za 2 body, deadline 5.2.2017 o 23:59

Vyriešte úlohu číslo 9.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *