Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Digital technologies for people with various disabilities

Categories

 • a physical handicap (fine and gross motor skills, etc.)
 • a sensory dissability (hearing impaired, visually impaired, other sensory impaired person)
 • a mentally disability (e.g. the Down syndrome)
 • a speech disorder
 • a specific learning disability (memory disorders, …)
 • etc.

 

Visual impairment

 • a blindness (an absolute loss of ability to see anything)
 • a low vision (an ability to see remained on a some level)
 • a daltonism (a disability to recognize colors)

http://www.vischeck.com/examples/

 

Various techniques and technologies for visually impaired persons

 • audio techniques (sound records, narrators, sound books, etc.)
 • tactile techniques (using Braille)
 • special visual techniques (magnifier, etc.)
 • combination of previously mentioned techniques

http://linterfop.evlyceum.sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami/

 

Hearing impairment

 • a deafness (an absolute loss of hearing)
  • a pre-lingual deafness
  • a deafness after a person began to speak
 • a partial hearing loss

http://www.starkey.com/hearing-loss-simulator

Q: How loud is too loud? When does it become dangerous? Google it!

 

Physically handicapped people

 • too small or too big hands for keyboard
 • a shakiness
 • a paralysis
 • a loss of limbs

http://www.hawking.org.uk/the-computer.html

https://www.youtube.com/watch?v=UErbwiJH1dI

 

Learning disabilities

 • dyslexia, dysgrafia, dyscalculia

Dysle xiasa prejav ujeproblém amiso slov amičis re čou. Môžesempa  iťprob lémspráv nezor adiťjed not livédni vtýždni, čispráv neradiť písme  vslove. Ideoorgan ickúvadu, priktorej jepoškod enákrátkodo bápamäť,  íma niea obratnosť rúk. De ti,ktoré majúnormál nuintel igenciua levykaz júce charakter istické pro blémy priučení písaťa čítaťsú pravde podob nedyslektici. Čas ťľudí, kto ríma júproblém ysčítaním zisti li,že sadokážuna slováviac sú strediťkeď sinatextpo ložiaprie hľadnú fareb úfóliu. Do kážeichto viacu priam iťnatext.