Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

2. ročník EVL (1)

Hodnotenie

V tomto polroku budeme preberať dva tematické celky. V prvom rade sa budeme venovať spreadsheetom (ktoré väčšina z vás pozná pod slovíčkom „excel“). Neskôr prejdeme k teórii týkajúcej sa e-learningu, webu 2.0, autorských práv a licencií a pod. Budete mať príležitosť získať body za 5 aktivít:

 • Projekt
  • súvisieť bude so spreadsheet-om
  • deadline: niekedy v novembri
  • maximálny počet bodov: 20
 • Test
  • súvisieť bude so spreadsheet-om
  • termín: začiatok novembra
  • maximálny počet bodov: 30
 • Domáca úloha
  • súvisieť bude so spreadsheet-om
  • termín: prvá polovica októbra
  • maximálny počet bodov: 6
 • Dva krátke testy
  • súvisieť budú s preberanou teóriou
  • termín: december a január
  • maximálny počet bodov: 2×7

 

Spolu tak teda môžete získať 20 + 30 + 6 + 2×7 = 70 bodov.
Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať.

 

Minimum bodov (uzavretý interval) Maximum bodov (otvorený interval) Známka
63 70 1
52,5 63 2
35 52,5 3
21 35 4
0 21 5

 

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.