Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 3 (2. polrok)

Hodnotenie

V druhom polroku nás čaká pomerne veľa rôznych – skôr teoretických – tém:

  • počítačové siete
  • internet
  • hardware, software
  • informačná spoločnosť

Hodnotené budú tieto aktivity:

  • uvidíme. Úprimne – počas normálneho školského roka sa tento posledný maturantský polrok ťažko plánoval, nie ešte v takomto zvláštnom – koronovom čase.

V prípade, že nebudete na hodine, z ktorej bude domáca úloha, váš deadline sa posúva o týždeň.

Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov.

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.

Stupnica bude teda nasledovná:

MINIMUM percent(UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM percent(OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
90 1000 1
75 90 2
50 75 3
30 50 4
0 30 5