Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

08 – Lorem Ipsum 2.

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 20 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu (do wordu).
 2. Pridajte do textu na 5 rôznych miest do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 3. Vytvorte nový štýl s názvom „Kapitola“, ktorému nastavíte tieto parametre:
  • založený bude na Heading 2
  • veľkosť písma 16, tučné
  • bude číslovaný takto: => 1. Kapitola, => 2. Kapitola, atď.
  • bude zdola ohraničený prerušovanou čiarou
 4. Aplikujte tento štýl na všetkých 5 názvov kapitol.
 5. Úplne na začiatok dokumentu vložte prázdnu stranu (nie entermi!).
 6. Napíšte do nej text „Lorem ipsum“ a umiestnite ho vertikálne aj horizontálne približne do stredu strany (nie medzerami a entermi!).
 7. Nastavte textu „Lorem ipsum“ veľkosť 36.
 8. Vložte do dokumentu pred prvú kapitolu obsah.
 9. Zmeňte rozloženie textu kapitol (čiže od  „=> 1. Kapitola“) na stĺpcové (dva stĺpce). Pozor! Obsah má naďalej ostať zobrazený na celej šírke stránky.
 10. Vložte do dokumentu čísla strán (dole do stredu). Číslo 1 sa zobrazí až na druhej strane, titulka nemá byť číslovaná.
 11. Do headerov vložte názvy kapitol, ktoré sa nachádzajú na aktuálnych stránkach (ak sú na stránke dve kapitoly, zobrazí sa názov tej s vyšším číslom.
 12. Uložte svoj dokument vo formáte pdf.
 13. A takto by to malo vyzerať.