Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 3 (1.polrok)

Hodnotenie

 

V tomto polroku nás čaká pomerne veľa rôznych tém:

 

 • kódovanie, šifrovanie
 • teória k rastrovej, vektorovej grafike, k zvuku
 • krátke opakovanie práce s kancelárskym balíkom
 • práca v GIMPe
 • tvorba webových stránok pomocou HTML5 a CSS

 

Hodnotené budú tieto aktivity:

 

 • krátky test z číselných sústav
  • termín: september
  • maximálny počet bodov: 4
 • krátky text z teórie k rastrovej, vektorovej grafike a zvuku
  • termín: október
  • maximálny počet bodov: 6
 • domáca úloha z rastrovej grafiky
  • termín: október
  • maximálny počet bodov: 4
 • test z textového editora, tabuľkového kalkulátora (toto sú fakt hrozné pojmy :-/ )
  • termín: november
  • maximálny počet bodov: 6
 • prezentácia (nie len tvorba, ale naozajstná prezentácia)
  • termín: november
  • maximálny počet bodov: 4
 • domáca úloha z HTML/CSS
  • termín: december
  • maximálny počet bodov: 5
 • test z HTML/CSS
  • termín: jnauár
  • maximálny počet bodov: 10

 

Spolu to teda máme 4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 5 + 10 = 39 bodov.

 

V prípade, že nebudete na hodine, z ktorej bude domáca úloha, váš deadline sa posúva o týždeň.

 

Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

 

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať. 

 

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.

 

Stupnica bude teda nasledovná:

MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
35,1 1000 1
29,25 35,1 2
19,5 29,25 3
11,7 19,5 4
0 11,7 5