Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

13 – domáce úlohy

Domáca úloha, deadline 16.1.2017 o 23:59

Môžete urobiť toľko úloh, koľko chcete, pamätajte však na to, že do hodnotenia sa vám ráta 13 najlepších. Takže ak máte odovzdaných 13 úloh a niektoré z nich máte napr. za 2,5 bodov, môžete si hodnotenie ešte kúsok prilepšiť, ak správne vyriešite niektorú z nasledujúcich úloh. Ak máte odovzdaných menej ako 13 úloh, rozhodne vám tieto riešiť odporúčam. 

  1. Napíšte program, ktorý zistí, či číslo zadané do edit-u je prvočíslo. (Za 3 body.)
  2. Potom využite logiku z prvej úlohy a nájdite všetky prvočísla z intervalu čísel, ktoré zadáte do edit-ov (čiže do jedného edit-u zadáte číslo, napr. 1000, do druhého zadáte druhé číslo, napr. 2000, a vypíšu sa vám všetky prvočísla medzi týmito dvoma číslami).
  3. Ďalej využite logiku z predchádzajúcej úlohy a nájdite všetky prvočíselné dvojičky zo zadaného intervalu. Prvočíselné dvojičky sú také prvočísla, ktoré sa líšia o 2, čiže napr. 3 a 5, 5 a 7, 11 a 13, atď.
  4. Opäť využite logiku z predchádzajúcich úloh a nájdite všetky spojené prvočísla z daného intervalu. Spojené prvočísla sú také, ktorých ciferný súčet je tiež prvočíslo, napr. 11 (lebo CS je 2), 23 (CS je 5), všetky jednociferné prvočísla, atď.