Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

11 – textové súbory znakov

1. Napíšte program, ktorý prečíta prvých 10 riadkov zo súboru unit1.pas a vypíše ich do mema. Na konci ešte vypíše „=====koniec=====“.

 

2. Napíšte program, ktorý zistí počet riadkov a počet znakov v súbore unit1.pas.

 

3. Napíšte program, ktorý pomocou dvoch súborových premenných skopíruje po riadkoch obsah jedného súboru (unit1.pas) do druhého. Na konci program vypíše do mema „hotovo“.

 

4. Napíšte program, ktorý najprv prečíta do poľa reťazcov celý obsah textového súboru, potom ich upraví (všetko nahradí veľkými písmenami) a takto upravené reťazce zapíše namiesto pôvodného obsahu súboru.

 

5. Napíšte program, ktorý uloží celý obsah súboru do jednej reťazcovej premennej, upraví ho (všetky písmená budú veľké) a nahradí ním pôvodný obsah súboru.

6. Napíšte program, ktorý vypíše najdlhší riadok nejakého súboru. Zároveň spočíta počet prázdnych riadkov súboru.

 

Dve domáce úlohy, deadline 11.12.2016 o 23:59

 

7. Napíšte program, ktorý prečíta textový súbor unit1.pas a vytvorí jeho kópiu do subor2.txt. Pritom bude z výstupného súboru vyhadzovať prázdne riadky.

 

8. Napíšte program, ktorý spojí dva textové súbory prvy.txt a druhy.txt (vytvorte si ich) a vytvorí nový súbor treti.txt.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *