Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

09 – koniec súboru, riadku

Stiahnite si súbory.

1. V súbore domy.txt je uložených niekoľko čísel, ktoré hovoria o tom, koľko ľudí býva v jednotlivých domoch v istej štvrti. 

Napíšte program, ktorý tento súbor načíta a zistí, koľko je v štvrti domov a koľko obyvateľov tam býva.

 

2. V súbore domy2.txt je uložených niekoľko riadkov s číslami. Jeden riadok tentokrát znamená jeden dom a čísla v tom riadku hovoria o veku obyvateľov, ktorí v danom dome bývajú. 

Našou úlohou je zistiť, koľko domov je v súbore popísaných a koľko ľudí v nich býva.

 

3. V súbore test.txt sú zapísané výsledky z testu zo SEN3, ktorý písali piataci pred dvoma rokmi.

V každom riadku je bodové ohodnotenie jedného študenta z úloh, z ktorých získal študent viac ako 0 bodov (nuly sú vymazané). Čísla môžu byť i desatinné.  Zistite, koľko maximálne bodov získal najlepší študent (teda súčet bodov za príklady, ktoré vyriešil) a v poradí ktorý bol zapísaný (zo všetkých študentov v súbore).

 

4. V súbore kresli.txt sú uložené súradnice bodov v grafickej ploche, ktoré sa tam ukladali nejakým programom počas ťahania myšou (v udalosti onMouseMove).

Súbor obsahuje viac takýchto kresieb (t.j. postupností súradníc bodov), pričom každá z nich je v samostatnom riadku súboru.

Napíšte program, ktorý nakreslí obrazce zadané v tomto súbore (pospája za sebou nasledujúce body). Prvý bod v každej postupnosti sa nakreslí so zdvihnutým perom.

 

BONUS za 2 body, deadline 27.11.2016 o 23:59

5. Vytvorte súbor kresli.txt z predchádzajúceho zadania.

V udalosti onMouseDown grafickej plochy sa začne vytvárať nová postupnosť bodov, v udalosti onMouseMove sa pridávajú body do tejto postupnosti.

 

 Domáca úloha, deadline 27.11.2016 o 23:59

6. Stiahnite si textový súbor graf.txt, v ktorom je niekoľko riadkov s niekoľkými číslami. Jeden riadok = jeden stĺpec v grafe, čísla v riadku = výška jednotlivých dielikov, ktoré tvoria daný stĺpec.

Napíšte program, ktorý prečíta tento textový súbor a podľa údajov v ňom vykreslí stĺpcový graf.

Môžete si stiahnuť ukážkový program.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *