Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

08 – čítame textové súbory čísel

 

 

Stiahnite si testovacie textové súbory.

 

1. Napíšte program, ktorý z textového súboru uloha1.txt prečíta 3 čísla – tri rozmery strán nejakého kvádra. 

Do textovej plochy v programe vypíše obsah plášťa a objem kvádra.

 

2. V súbore uloha2.txt máme 7 nameraných teplôt za celý týždeň.

Našou úlohou je vypísať tieto hodnoty do Mema, zistiť, aká bola priemerná teplota a koľko dní bolo teplejšie ako tento priemer.

 

3. Máme súbor uloha3.txt, v ktorom je na začiatku zapísaný počet zákazníkov, ktorí tu v jedeň deň nakupovali.

Za tým nasleduje príslušný počet celých čísel – súm, ktoré zaplatili za nákupy. Program otvorí tento súbor a zistí, aká suma peňazí bola v ten deň najvyššia.

 

4. V textovom súbore uloha4.txt sa nachádzajú hlasy divákov pre 12 súťažiacich, t.j. čísla z intervalu od 1 do 12.

Tento zoznam čísel je ukončený hodnotou -1. Program nájde súťažiaceho, ktorý dostal najmenej hlasov.

 

5. Prerobte program z 3. úlohy (do druhého tlačidla) tak, aby mohol spracovať evidenciu nielen pre jeden deň, ale aj pre dva dni.

Vyrobte si súbor, ktorý bude obsahovať dva bloky informácií: blok začína počtom zákazníkov, za tým nasledujú ich platby a za tým hneď nasleduje druhý blok údajov o druhom dni (počet zákazníkov a ich platby).

Program spracuje oba dni a pre každý vypíše maximálnu platbu.

 

Úlohu mi pošlite aj s vyrobeným súborom (ja to ale budem testovať aj na iných súboroch).

 

Stiahnite si testovacie súbory.

6. V textovom súbore hlasovanie.txt sa nachádzajú hlasy divákov pre 12 súťažiacich, t.j. čísla z intervalu od 1 do 12.

Tento zoznam čísel je ukončený hodnotou -1. Program nájde dvoch súťažiacich, ktorí dostali najmenej hlasov a súťažiaceho, ktorý dostal najviac hlasov.

 

7. Riešili sme úlohu o SMS hlasovaní v súťaži o Superstar. V súbore hlasovanie.txt boli hlasy za jedno kolo súťaže.

Doplňte program tak, aby spracoval aj druhý deň, t.j. v súbore za údajmi pre prvé kolo, ktoré sú ukončené hodnotou -1, nasledujú informácie o druhom kole hlasovania. Aj tieto sú ukončené hodnotou -1. Program zistí ako dopadlo druhé kolo, pričom vypadnutí súťažiaci v prvom kole (dvaja) sa už v druhom nezúčastňujú (ich hlasy v druhom kole nemajú žiaden vplyv).

Súbor si vyrobte, no rátajte s tým, že váš program otestujem aj na iných vstupných súboroch.

 

8. Na vstupe je textový súbor postupnost.txt, ktorý vyzerá takto:

– prvé celé číslo hovorí o počte postupností, ktoré za ním prídu

– potom nasleduje príslušný počet postupností celých kladných čísel, pričom každá z nich je ukončená -1

Vašou úlohou je zistiť, koľko z týchto postupností je aritmetických s diferenciou 1.

9. Detektívna kancelária si vyžiadala od vstupnej kontroly do firmy zoznam všetkých návštevníkov pre dva konkrétne sledované dni.

Potrebovala zistiť, ktorí návštevníci boli vo firme v oba sledované dni. Dostali sme k dispozícii textový súbor, ktorý obsahuje čísla preukazov všetkých návštevníkov pre každý z dní – oba zoznamy sú v jednom súbore navstevy.txt. Každý z týchto zoznamov je ukončený hodnotou -1. Napíšte program, ktorý vypíše všetky čísla, ktoré sa nachádzajú v oboch zoznamoch.

 

Dve domáce úlohy, deadline 20.11.2016 o 23:59

Úloha č. 5.

Úloha č. 7

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *