Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

06 – test

Na tomto seminári sme písali test.