Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

03 – ťahanie

1. Kombináciou udalostí OnMouseMove a OnMouseDown napíšte program, pomocou ktorého budete môcť kresliť.

 

2. Napíšte program, ktorý bude kresliť vejáre: po kliknutí do plochy si zapamätá miesto kliknutia a potom bude toto miesto spájať s bodmi, do ktorých sa dostane počas ťahania myšou. (Pozri obrázok.)

 

 

vejar

 

 

3. Napíšte program, ktorý bude „interaktívne“ kresliť kruhy. Tzn. miesto kliknutia bude stred kružnice a ťahaním po ploche bude kresliť kružnicu s polomerom rovným vzdialenosti aktuálnej pozície od stredu kruhu.

 

4. Počas ťahania chceme kresliť náhrdelníky zložené z kruhov s polomerom napr. 20. Ak by sme pri ťahaní (onMouseMove) kreslili takéto kruhy, mohli by byť príliš nahusto a prekrývali by sa. Preto pre každý bod zistíme, či už je dostatočne vzdialený od predchádzajúceho (vzdialenosť aspoň 20) a ak áno, tak ho nakreslíme.

kruzky

 

5. Napíšte program, v ktorom sa bude vyfarbovať pomyselná štvorčeková sieť.stvorceky

 

Domáca úloha, deadline 9.10.2016 o 23:59

6. Napíšte program, ktorý kreslí domčeky rôznej veľkosti: kliknutie definuje prvý spodný vrchol domčeka (štvorec, na ktorom je trojuholník), ťahaním určujeme druhý spodný vrchol (jeho X-ovú súradnicu, Y-ová je rovnaká, ako má prvý vrchol). Pri kreslení sa najprv zmaže grafická plocha.

 

 

2 komentáre so far.

  1. igor píše:

    co tu robim

  2. admin píše:

    Jej, tieto komentare s Igorom by mi tusim aj chybali. :))) Este ze si niekto spomenul… 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *