Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

11 – úvod do procedúr

Na tomto seminári si spravíme úvod do procedúr.

 

Pod pojmom procedúra si môžete predstaviť „vytvorenie nového vlastného príkazu“, za ktorým sa bude skrývať niekoľko inštrukcií.

 

Vlastné procedúry sme vpisovali na miesto, kde sme doteraz vždy vpisovali iba var, teda:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
procedure moja_procedura;
    var (premenne pouzivane v mojej vlastnej procedúre)
    begin
      …
    end;
begin

end;

 

Samozrejme, že aj hlavná „veľká“ buttonová procedúra môže mať svoje premenné, pričom ich môžeme deklarovať pred alebo za zelenou procedúrou – v závislosti od toho, či chceme, aby zelená procedúra tie premenné videla (vtedy boli nad ňou), alebo to potrebné vôbec nie je (a mohli byť aj pod ňou).

 

Zaviesť môžeme i viac svojich vlastných procedúr, a to tak, že ich postupne píšeme za sebou, každá má svoje vlastné meno, svoj vlastný begin a svoj vlastný end.

 

1. Napíšte program, ktorý pomocou procedúry nakreslí farebný terč zložený z 8 sústredných rôznofarebných kružníc. Zabezpečte, aby sa na jedno kliknutie buttonu vykreslilo 10 takýchto terčov naraz.

 

2. Napíšte program, ktorý bude využívať 3 procedúry na nakreslenie smajlíka: hlava, oči, ústa. Najskôr to skúste na nejakých presných súradniciach (napr. nech je stred hlavy v bode [150,100]), potom program upravte tak, aby sa smajlík pomocou týchto procedúr kreslil na náhodnej pozícii v rámci Image-u.

 

3. Napíšte program, ktorý vykreslí 10 sústredných štvorcov (s náhodným stredom) v jednej procedúre a túto procedúru potom zavolá 10-krát.

 

4. Napíšte procedúru, ktorá vykreslí reťaz v riadku zloženú z 20 malých elíps. Táto procedúra sa potom v buttone zavolá toľkokrát, aby na výšku zaplnili celú plochu image-u.

 

Domáca úloha za 6 bodov, deadline 18.12.2016 o 23:59

5. Vytvorte program, ktorý bude mať 4 tlačidlá.

Stiahnite si ukážkový program.

Prvé tlačidlo – nový strom – nakreslí strom (stačí úplne jednoduchý obdĺžnikový). (0,5 bodov)

 

Druhé tlačidlo – hviezdicky – bude na tomto strome kresliť hviezdičky. Vždy po kliknutí na tlačidlo sa nakreslia dve hviezdičky – veľká a malá (inšpiráciu môžete nájsť napríklad v mojom návrhu, ale môžete si vymyslieť i vlastné). Dôležité sú dve veci – na kreslenie hviezdičiek si napíšte vlastné procedúry (čiže v tomto tlačidle budú dve procedúry) a hviezdičky sa musia vykresliť do stromu, nie mimo neho. (1,5 bodov)

 

Tretie tlačidlo – gule – bude na tomto strome kresliť gule. Vždy po kliknutí na tlačidlo sa nakreslia dve gule – modrá a červená. Podobne ako pri hviezdičkách, aj tu si napíšte svoje vlastné procedúry (čiže v tomto tlačidle ďalšie dve procedúry) a gule sa musia vykresliť do stromu, nie mimo neho. (1,5 bodov)

 

Štvrté tlačidlo – retaz – nakreslí trojradovú reťaz na strome zloženú z malých krúžkov (napr. s priemerom 5). Napíšte si svoju vlastnú procedúru na reťaz (čiže v tomto tlačidle bude iba jedna procedúra) a vykreslite ju pomocou vnorených cyklov. Reťaz nesmie vychádzať mimo stromu – ani hore, ani dole. (2,5 bodov)

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *