Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

01 – opakovanie (cyklus for, náhodné premenné, cifry celého čísla)

1. Vykresli 10 rôzne veľkých kruhov rôznymi farbami na rôznych pozíciách.

 

kruhy

2. Vykresli 100 úsečiek, ktoré budú mať spoločný jeden krajný bod (na súradnici [0;0]) a ten druhý krajný bod sa bude postupne meniť (ako na obrázku).

 

usecky

3. Napíš program, ktorý pomocou cyklu vypočíta súčet čísel od 1 do N. Súčet potom vypíš na obrazovku. (Ak by sme súčet nahradili súčinom, o akú matematickú funkciu by šlo?)

 

4. Napíš program, ktorý vykreslí 10 štvorcov rôznych farieb, ktoré majú spoločný jeden vrchol (ľavý horný).

 

stvorce

5. Vypočítajte a vypíšte pod seba prvých 15 Fibonacciho čísel.

 

6. Do editovacieho políčka vpíšte 6-miestne číslo, ktoré po kliknutí na tlačidlo program vypíše tak, aby jeho cifry mali rôznu farbu.

 

7. Vypočítaj ciferný súčet ľubovoľného 6-miestneho čísla.

 

Domáca úloha, deadline 25.9.2016 o 23:59 (Máte na výber z dvoch nasledujúcich úloh.)

8.  Nakresli 10 štvorcov rôznych farieb, ktoré budú tesne vedľa seba (použitím for cyklu). Prvý štvorec má veľkosť 5, každý ďalší je o 5 väčší, teda veľkosti štvorcov sú 5, 10, 15, 20, … , 50. (Ukážka na obrázku celkom dole.)

stvorceky

 

9. Napíšte program, ktorý vykreslí takýto obrázok (pozri dole), teda vykreslí čiary vychádzajúce zo stredu Image-u a končiace na hornej, resp. dolnej strane Image-u. Myslite na to, že počet čiar je závislý na šírke Image-u (teda vždy sa čiary vykreslia na celú šírku). Čo sa farieb týka, môžete ich nastaviť buď úplne náhodne alebo zabezpečte, aby to bolo takéto nejaké pekné – dvoj(troj)farebné. It´s up to you ;-).

Bez názvu

BONUS za 2 body, deadline 25.9.2016 o 23:59

Vypočítajte a vypíšte pod seba prvých 15 Fibonacciho čísel.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *