Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

CSS zadanie 2

Upravte všetky stránky virtuálnej firmy kníhkupectvo SEN z predchádzajúcej úlohy podľa nižšie uvedených kritérií. Ukážku jednej z výsledných stránok nájdete na konci zadania.

 

Pri tvorbe stránky využite pripravenú stránku aj s predpripravenými kaskádovými štýlmi, ktoré si stiahnite zo súboru suboryCSS2 (nepoužívajte svoje riešenie predchádzajúcej úlohy).

 

Všetky definície kaskádových štýlov musia byť definované v externom súbore. Zdrojový HTML súbor nemeňte (okrem zmeny mena v pätičke).

 

Stránky musia spĺňať nasledujúce kritériá:

 

  1. Celý obsah stránky bude úplne pri okrajoch prehliadača (okrem pravej strany). Zabezpečte, aby logo na pozadí bolo celé vidieť a neprekrývali ho žiadne objekty.
  2. Hlavné nadpisy (h1) nebudú mať žiadne vonkajšie okraje.
  3. Pôvodné nastavenia pre všetky odkazy (farba textu, tučné písmo, nepodčiarknutie) budú platné len pre odkazy v navigácii.
  4. Okolo odkazov v navigácii bude vľavo aj vpravo voľný priestor veľkosti 1 znak (pozri navigáciu v ukážke na konci zadania).
  5. Pri nadídení myšou ponad odkazy v navigácii sa zmení farba textu odkazu na #FFFFFF a pozadie bude farby #FF0066.
  6. Odkazy v časti s kontaktnými údajmi (element article) budú mať farbu #FF4D94 a budú veľmi zvýraznené (tučným písmom).
  7. Text v hlavičke, navigácii, hlavnej časti stránky, časti Akcie, časti s kontaktnými údajmi a tiež v pätičke, bude od všetkých okrajov vzdialený o 1%.
  8. Nadpis v časti akcie bude farbou #FF0066.
  9. Názov akciového tovaru (knihy) (v časti Akcie) bude zdola orámovaný čiarou hrúbky 2 body a farby #FF0066.
  10. Súbor s kaskádovými štýlmi musí byť validný. Na jeho validovanie použite CSS validátor (http://jigsaw.w3.org/css-validator/).

ukazka 2ukazka 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *