Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

CSS Zadanie 1

Upravte stránky virtuálnej firmy Kníhkupectvo SEN podľa nižšie uvedených kritérií. Ukážky výsledných stránok nájdete na konci zadania.

 

Pri tvorbe stránky využite pripravené súbory (riešenie predchádzajúcej úlohy s doplnením nových častí), ktoré si stiahnite zo súboru suboryCSS1. V spakovanom súbore nájdete aj príslušné obrázky.

 

Vytvorte nový súbor s kaskádovými štýlmi (napr. styly.css), ktorý následne pripojte ku všetkým stránkam. Na stránkach nezabudnite zmeniť meno autora. V HTML súboroch nerobte žiadne iné zmeny.

 

Stránky musia spĺňať nasledujúce kritériá:

 

  1. Na pozadí celej stránky bude obrázok ako pozadie (súbor knihy.png), ktorý bude umiestnený vpravo a bude sa opakovať vo zvislom smere a farba pozadia bude #FFFF99.
  2. Písmo na celej stránke bude typu Verdana, prípadne spolu s príbuznými typmi písma.
  3. Hlavička bude mať farbu pozadia #FF0066.
  4. Všetky nadpisy h1 budú farby #FFFFFF a budú mať nastavené medzery medzi písmenami na polovicu znaku.
  5. Farba pozadia navigácie bude farby #FF4D94.
  6. Všetky odkazy budú tučné (nastaviť pomocou CSS), nebudú podčiarknuté, ich farba bude #660033 a všetky budú zobrazené veľkými písmenami.
  7. Farba pozadia hlavnej časti (section) bude #FFFFFF.
  8. Pozadie pätičky bude farby #FF4D94, farba písma bude #FFFFFF a veľkosť textu bude 0.8 veľkosti znaku.
  9. Súbor s kaskádovými štýlmi musí byť validný. Na jeho validovanie použite CSS validátor (http://jigsaw.w3.org/css-validator/).

ukazka 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *