Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

SEN 3 (1)

Hodnotenie

Hodnotenie z tohto predmetu sa vyvíjalo dva roky (a je otázne, či toto bude už finálna podoba). Každopádne – v tomto polroku nás čaká pomerne veľa rôznych tém:

  • kódovanie, šifrovanie
  • teória k rastrovej, vektorovej grafike, k zvuku
  • krátke opakovanie práce s kancelárskym balíkom
  • práca v GIMPe
  • tvorba webových stránok pomocou HTML5 a CSS

 

Plán je takýto: v priebehu polroka budete môcť získať najviac 40 bodov. Väčšina bude za krátke 4-bodové testy, ktoré budeme mať v úvode seminárov (vždy budú oznámené), ale objavia sa aj nejaké domáce úlohy.

 

Stupnica bude teda nasledovná:

Minimum bodov (uzavretý interval) Maximum bodov (otvorený interval) Známka
36 1000 1
30 36 2
20 30 3
12 20 4
0 12 5