Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

11 – hodnotená aktivita z prezentácií

Kritériá:

  1. téma prezentácie: ľubovoľná
  2. trvanie prezentácie: 120 sekúnd
  3. počet slajdov: neurčený
  4. nástroj na prezentáciu: Prezi alebo canva

Vďaka tomu, že máte na výber ľubovoľnú tému, sa bude hodnotiť aj vaša zaujatosť, resp. nadšenie pre danú tému. Je jedno, čo nám odprezentujete, ale myslite na to, že nám to chcete „predať“, že nám chcete ukázať, aké je to, čo prezentujete, super, ako vás to baví, ako vám to chutí, ako veľmi sa vám to páči, a pod.

 

Hodnotenie:

  • trvanie 120 sekúnd: 4 body
  • zaujatosť pre tému: 5 bodov
  • grafické spracovanie: 4 body
  • výber z povolených nástrojov: 2 body (ak si vyberiete napr. Microsoft PowerPoint, prichádzate o tieto dva body, keďže ten nie je medzi povolenými nástrojmi)